Applikasjonsdrift

Image

Applikasjonsdrift eller Application Management (AM) er livssyklusprosessen for programvare som dekker hvordan et program fungerer, vedlikehold, versjonskontroll og oppgraderinger fra start til slutt. Applikasjonsdrift er en bedriftsomfattende innsats  for å sikre applikasjoner som kjører på topp ytelse og så effektivt som mulig, fra sluttbrukeropplevelsen til integrasjon med bedriftens backoffice-funksjoner som database-, ERP- og SaaS-skyfunksjoner som CRM.

AM  fungerer som en tjenestefunksjon som styrer og støtter applikasjoner og viktige interessenter (brukere og ledere) som gir operasjonell dyktighet og teknisk kompetanse gjennom livssyklusen.

Normal levetid på en applikasjon er ca 8 år. Over tid så er det mest kostnadseffektive å go early - and stay long. Det vil si at en går tidlig på ny versjon og holder denne versjonen så lenge det er formålstjenelig. Da får du mer igjen for investeringen.

Oppgraderinger

Oppgraderinger av applikasjoner kommer med jevne mellomrom. Enten som følger av at underliggende versjoner er utdaterte eller som følge av feil/bugs i applikasjonen. Vi finner den beste løsningen.

Endel kan du gjøre selv men ofte kan det bli litt utfordringer hvis du ikke holder styr på hvordan du ruller tilbake (får tilbake den gamle versjonen). 

Vi har maler for hvordan oppgraderinger og oppdateringer skal gjennomføres.

Applikasjonstesting
Rollefordeling i applikasjonsdrift
Dokumentasjon
Edit Page

Om Wisser

Wisser ble etablert i 2013 og har drevet med konsulentvirksomhet og drift innenfor IT med hovedvekt på database (MSSQL og MySQL) og applikasjonsforvaltning. Etterhvert har vi svært god erfaring med ITIL som rammeverk for drift.

Search