RÅDGIVNING

Rådgivning

Rådgivningen har som basis i People + Process + Technology. Det er en avveining hvordan man skal implementere forskjellige systemer for at hele organisasjonen skal bli med å dra nytte av løsningene.

PEOPLE - man vektlegger de menneskelige forhold slik at teknologien tilpasses ansatte, kunder og andre interessenter.

PROCESS - at man finner en metode å gjennomføre aktivitetene som skal leveres. Ofte blir det endringer i forbindelse med innføring av nytt system fordi teknologien kan automatisere rutiner.

TECHNOLOGY - at man velger en teknologi som passer til mange plattformer. For å komme til dette stadiet må vi ofte kjøre flere delprosjekter for å komme i mål.

Vi rådgir utfra hva vi mener er riktig vei å gå i henhold til hva som er strategi og visjon til selskapet.

Edit Page

Om Wisser

Wisser ble etablert i 2013 og har drevet med konsulentvirksomhet og drift innenfor IT med hovedvekt på database (MSSQL og MySQL) og applikasjonsforvaltning. Etterhvert har vi svært god erfaring med ITIL som rammeverk for drift.

Search