PowerApps og PowerBI

PowerApps

Image
Power Apps
Med Power Apps kan man lage applikasjoner som løser en rekke problemer for din bedrift uten behov for egne utviklere. Ved bruk av data kilder og ferdiglaget maler kan man enkelt lage en app selv. Det finnes over 300 forskjellige datakilder, Office 365 og Dynamics 365 er en av disse. Power Apps bruker "drag and drop" funksjon slik at man kun trenger å legge til elementer (knapper, bilder og tekst) uten å måtte kode inn dette selv. Power Apps gjør det enkelt å automatisere en god del oppgaver som ellers hadde tatt lang tid.

Det finnes tre varianter av Power Apps: Canvas Apps, Model driven Apps og Portal apps.

Canvas Apps - Hvis du ønsker å tilpasse utseendet til appen.
Model driven Apps - Dersom du kun ønsker å lage en app ut i fra dataen.
Portal Apps - For å lage en nettside med standard maler og oppsett.
Power BI

Power BI brukes til å lage interaktive rapporter i form av diagrammer eller grafer for analysering av data som man kan dele til andre og publisere til en app eller nettside. Det fungerer slik at man henter ut data fra en kilde, som for eksempel et Excel regneark. Videre kan man endre dataen ved bruk "Power query editor" før dataen blir lastet opp til visning, blant annet kan man endre tekst og legge til ny data for visning. Man har full kontroll over både visualiseringen og dataen som blir lagt inn.
Edit Page

Om Wisser

Wisser ble etablert i 2013 og har drevet med konsulentvirksomhet og drift innenfor IT med hovedvekt på database (MSSQL og MySQL) og applikasjonsforvaltning. Etterhvert har vi svært god erfaring med ITIL som rammeverk for drift.

Search